Międzynarodowy Festiwal Jazz Bez w Lublinie

thumbnail

Jazz Bez to polsko-ukraiński festiwal muzyczny o ponad dziesięcioletniej tradycji, który od kilku lat gości także w Lublinie. Od początku swojego istnienia Festiwalowi przyświecało kilka istotnych założeń. Najważniejsze z nich to wymiana artystyczna pomiędzy Polską a Ukrainą, propagowanie muzyki jazzowej i przybliżanie jej coraz szerszemu gronu odbiorców, „zarażanie” kolejnych miast ideą Festiwalu, a także położenie nacisku na permanentny wzrost jakości wydarzeń muzycznych poprzez zapraszanie, z roku na rok, coraz znakomitszych wykonawców.

Główną wartością przyświecającą nam podczas przygotowywania programu lubelskiej odsłony Festiwalu jest różnorodność rozumiana jako ukazanie możliwie najszerszego spektrum dokonań współczesnej muzyki jazzowej. Ewolucja kultury i sztuki na przestrzeni stuleci doprowadziła współcześnie niemal do zaniku jakichkolwiek modeli tworzenia muzyki. Zaowocowało to poszukiwaniem przez twórców nowych form wyrazu, poprzez uprawianie sztuki bez ograniczeń formalnych. Polimorfizm gatunkowy w muzyce doprowadził do odkrycia ogromnego potencjału w synkretycznym podejściu do dźwięku. Właśnie dlatego, podczas lubelskiego Jazz Bezu często zdarza się, że na scenie, oprócz tradycyjnego jazzowego instrumentarium, wiją się tony kabli, pomiędzy gramofonami, laptopami, sekwencerami i innymi „mało jazzowymi” wynalazkami.

Tegoroczna edycja Jazz Bez obejmuje 16 miast w Polsce i na Ukrainie. To ponad stu muzyków m. in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Izraela, Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Gruzji, Rosji, Litwy, Polski i Ukrainy. To kilkadziesiąt różnorodnych koncertów i wydarzeń towarzyszących, z których część będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć na żywo w Lublinie.

W obecnej sytuacji społeczno-politycznej na Ukrainie, organizatorzy festiwalu nie mogą  być obojętni wobec zachodzących wydarzeń. Uważamy za konieczne, tym razem zorganizować festiwal, jako szeroko zakrojoną akcję solidarności! Festiwal na Ukrainie  odbędzie się bez komercyjnego wsparcia, sponsorów, bez reklam. Wstęp na wszystkie koncerty «Jazz Bez» jest bezpłatny.

PROGRAM

15 grudnia / niedziela / Teatr Stary w Lublinie
godz. 18:00 Zumbaland  (Gruzja)

21 grudnia / sobota / Centrum Kultury w Lublinie
godz. 18:00 Sekta Denta (Polska)
godz. 20:00 Siberian Improvisation Company (Rosja)

Wstęp wolny
Bezpłatne wejściówki na koncerty można odebrać w kasach teatru Starego i Centrum Kultury w Lublinie

ORGANIZATORZY:

Po stronie ukraińskiej: Stowarzyszenie Kulturalne „Dzyga”, NGO „Viremska, 35”.
W Lublinie: Warsztaty Kultury oraz Fundacja Transkultura.

MATERIAŁY DLA MEDIÓW