Mindware book dostępny online!

thumbnail

Mindware book – praca zbiorowa stanowiąca podsumowanie i dokumentację projektu Mindware. Technologie Dialogu – jest już dostępny online na stronie www.mindware.art.pl.

Na publikację, pod redakcją naukową Piotra Celińskiego, składa się 15 tekstów autorstwa ekspertów, którzy razem z artystami zrealizowali rezydencyjną część Mindware. Technologie Dialogu. Efekty ich wspólnej pracy – w postaci jedenastu projektów artystycznych – można było zobaczyć w przestrzeni miejskiej Lublina w październiku 2011 roku. Dzisiaj udostępniamy dokumentację oraz podsumowanie całego projektu widziane oczami „teoretyków”, uczestników projektu.

Poszczególne teksty, całość książki, kod strony i makieta są udostępnione na licencji open source, która pozwala na legalne i darmowe kopiowane kodu wynikowego, źródłowego oraz na dowolne jego modyfikacje. Książkę w wersji elektronicznej można samodzielnie komentować, drukować i składać na własne potrzeby! Przedstawiony materiał może być swobodnie udoskonalany i rozpowszechniany przez ludzi na całym świecie.

Publikacja powstała we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w ramach modułu teoretycznego projektu Mindware. Technologie dialogu, który odbył się w Lublinie w ramach Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011 roku, realizowanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny, Warsztaty Kultury i Miasto Lublin.

Zapraszamy do klikania i mindware’owania!

www.mindware.art.pl

Atutem tomu jest to, że złożona problematyka mindware pojawia się w książce na zasadzie „pączkowania”, a nie zmasowanego ataku na wyobraźnię czytelnika, tzn. odbiorca ma szansę, by oswoić się z bogatymi kontekstami kulturowymi i medialnymi, które wyłoniły ów syndrom medialnej wyobraźni i które on sama z kolei wyłania. Taka „edukacyjna” dramaturgia książki sprawia, że w równym stopniu, co problematyce mindware, jest ona poświęcona kulturze (nowych) mediów, poszerzając grono odbiorców o liczne środowiska mniej zaawansowanych technologicznie badaczy mediów, dla których problematyka „mediów wyobrażonych” nie jest chlebem codziennym.

prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź