Monika Drożyńska „Lornetka” w ramach projektu „Grodzka 5”

thumbnail

Praca Moniki Drożyńskiej, zatytułowana „Lornetka”, jest niewielką interwencją artystyczną w przestrzeń kamienicy przy ul. Grodzkiej 5, w miejscu do tej pory dostępnym tylko dla nielicznych, położonym na drugim piętrze wewnętrznej klatki schodowej. Znajdują się tutaj solidne drewniane drzwi i podest schodów. Ze struktury budynku wynika, że miejsce to znajduje się dokładnie w środku zrośniętych ze sobą trzech kamienic, których dotyczy nasz projekt, położonych przy ulicy Grodzkiej pod numerami 3, 5 i 5A. Gdy stanie się na progu, przy otwartych drzwiach, można zobaczyć to zrośnięcie się trzech kamienic jakby w przekroju. Drzwi jednak zazwyczaj pozostają zamknięte.

„Lornetka” to para wizjerów zamontowanych w drzwiach, które umożliwiają zajrzenie do rzeczywistości znajdującej się za drzwiami. Widok ten jest jednak fragmentaryczny i pozornie niezrozumiały. Widz musi zatem samodzielnie skonstruować sobie cały obraz, tak jak dzieje się to z obrazami przeszłości w naszej pamięci.

Monika Drożyńska jest znaną artystką wizualną młodego pokolenia. Uczestniczyła m.in. w Silesia Art Biennale (Wrocław, Legnica 2013). Często swymi pracami dotyka problemów społecznych, wychodzi w przestrzeń publiczną. Mieszka w Krakowie.

Odsłonięcie pracy Moniki Drożyńskiej stanowi zarazem otwarcie większego projektu „Grodzka 5”. Powstał on z chęci zdobycia wiedzy o historii trzech staromiejskich kamienic, których architektura i losy splotły się ze sobą nierozłącznie. Owe kamienice, Grodzka 3, 5 i 5A, po wojnie związały się z życiem kulturalnym Lublina, stanowiąc siedziby galerii, pisma literackiego, teatru, jak również licznych stowarzyszeń twórczych. Projekt „Grodzka 5” tworzony jest przez Warsztaty Kultury – nową w tym miejscu instytucję . Ma na celu spojrzenie na historię od strony architektury, budynków, dokumentów, śladów materialnych, ale też pojedynczych ludzi i ich wspomnień związanych z tym miejscem. Jednocześnie powstaną nowe alternatywne historie dotyczące kamienic przy Grodzkiej.

Projekt „Grodzka 5” jest długoterminowy, będzie składał się z serii pojedynczych interwencji zaproszonych artystów. Powstanie także publikacja i większa wystawa.

Monika Drożyńska
„Lornetka” w ramach projektu „Grodzka 5”

Otwarcie: czwartek, 20 czerwca, godz. 18:00, ul. Grodzka 5A, 2. piętro, na klatce schodowej

Więcej o projekcie „Lortnetka”