Nagroda dla Fundacji Kultura Enter

thumbnail

19 czerwca Fundacja Kultura Enter otrzymała nagrodę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Nagroda została przyznana m.in. za działania związane z programem Wolontariusz Kultury, realizowanym we współpracy z Warsztatami Kultury.

Fundacja Kultura Enter zdobyła nagrodę w kategorii „organizacji pozarządowych lub grup obywatelskich”, a konkurs objęty był patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Narodowego Centrum Kultury.  Wyróżnienie przyznano „za wybitne przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w latach 2010-2011 w znaczący sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności jako podstawowych czynników rozwoju samorządności i demokracji lokalnej w Polce”.