Nowy Cyrk i Sztuka w Przestrzeni Publicznej

thumbnail

Cyrk (a zwłaszcza nurt tzw. Nowego Cyrku, rozwijający się dynamicznie od lat siedemdziesiątych XX wieku), znalazł swoje istotne miejsce w kulturowym i społecznym pejzażu obu Ameryk, Australii, w licznych krajach Europy i Azji. Jest także pełnoprawnym przedmiotem zainteresowań badawczych, m. in. estetyki, teorii sztuki, krytyki artystycznej, pedagogiki czy kognitywistyki. Współczesny cyrk ma dziś niewiele wspólnego z komercyjną, jałową rozrywką. Ma wyraziste oblicze społeczne, wchodzi w relacje z wieloma dziedzinami sztuki, dopracowując się nowoczesnego języka artystycznego w obrębie sztuk performatywnych. Od dekady tego rodzaju inicjatywy artystyczne i kulturalne trafiają również do Polski. Tym samym pojawia się szansa na dopełnienie panoramy współczesnych praktyk kulturowych.

Kejos (Wrocław) przy współpracy z Warsztatami Kultury (Lublin), Carnavalem Sztuk-Mistrzów (Lublin) oraz Zakładem Teatrologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej (Lublin) zapraszają na interdyscyplinarną konferencję naukową „Nowy Cyrk i Sztuka w Przestrzeni Publicznej”. Będzie ona poświęcona nie tylko naukowym aspektom badań nad cyrkiem, ale podejmie też próbę integracji środowisk badaczy sztuk performatywnych i twórców związanych z nurtem Nowego Cyrku, popularyzując cyrk jako dziedzinę sztuki i przedmiot badań.

Konferencja odbędzie się w Lublinie w dniach 23-25 lipca 2014 roku. Inicjatorem i koordynatorem Konferencji jest Marta Kuczyńska wspomagana przez platformę badawczo-artystyczną Kejos. Gospodarzem i producentem tego przedsięwzięcia jest Carnaval Sztuk – Mistrzów, największy w Polsce festiwal prezentujący nowoczesną sztukę cyrkową. W programie Konferencji znajdą się wykłady uznanych badaczy sztuk performatywnych, referaty wybrane spośród nadesłanych propozycji, oraz prezentacje projektów artystycznych.

Konferencja zaowocuje wydaniem obszernego „Przewodnika po Nowym Cyrku w Polsce”. Publikacja, oprócz części naukowej, zawierać będzie bazę kontaktów, miejsc i przedsięwzięć, która posłuży jako narzędzie popularyzacji i promocji współczesnego cyrku polskiego w kraju i za granicą. W ramach konferencji odbędzie się „targ sztuki” gdzie organizatorzy, performerzy, grupy i artyści indywidualni będą mogli zaprezentować swoją ofertę artystyczną, produkcję cyrkową lub plenerową przed gronem producentów i organizatorów.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.