Nowy statut Warsztatów Kultury

thumbnail

W związku z uchwałą Nr 346/XVII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zamiaru dokonania podziału instytucji kultury pn. Centrum Kultury w Lublinie – Rada Miasta Lublin uchwaliła iż: „Dokonuje się z dniem 1 listopada 2012 roku podziału instytucji kultury pn. Centrum Kultury w Lublinie, który polega na wyłączeniu z Centrum Kultury w Lublinie Filii Warsztaty Kultury i tworzy się, w oparciu o pracowników i mienie tej Filii, nową instytucję kultury pn. Warsztaty Kultury w Lublinie”.

Pełny tekst uchwały >>>

Nowy statut Warsztatów Kultury >>>