Nagrody i wyróżnienia

Noc Kultury

 • 2017 – Medal 700lecia Miasta Lublin dla Joanny Wawiórki-Kamienieckiej, koordynatora festiwalu;
 • 2016 – Nominacja w konkursie Gazety Wyborczej „Strzały” za realizację na ulicy Kowalskiej;
 • 2016 – Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2016;
 • 2015-2016 – Certyfikat EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) – międzynarodowej platformy, jednoczącej istotne dla kultury europejskiej festiwale, wyróżniające się wysoką wartością artystyczną;
 • 2009 – III miejsce w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny;
 • 2008 – VI miejsce w plebiscycie na wydarzenie roku 2008 organizowanym przez lubelskie media;
 • 2007 – Grand Prix Kultury dla najlepszego wydarzenia kulturalnego roku, w plebiscycie organizowanym przez Gazetę Wyborczą;

Inne Brzmienia

 • 2018 – Nominacja do Nagrody Muzycznej Fryderyk w kategorii Wydarzenie Roku 2018
 • 2017 – Medal Prezydenta Miasta Lublin dla Rafała Chwały, dyrektora artystycznego festiwalu
 • 2017 – Medal 700lecia Miasta Lublin dla Agnieszki Wojciechowskiej, dyrektora programowego festiwalu 
 • 2015-2016 – Certyfikatu EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) – międzynarodowej platformy, jednoczącej istotne dla kultury europejskiej festiwale, wyróżniające się wysoką wartością artystyczną;

Carnaval Sztukmistrzów

 • 2018 – Top Event Roku 2018, organizowany przez Giełdę Eventów i Klub Odpowiedzialnego Biznesu
 • 2017 – Medal 700lecia Miasta Lublin dla Rafała Sadownika, dyrektora festiwalu
 • 2015 – Wyróżnienie kapituły konkursu „Top Menadżer 2015”, organizowanego przez Kurier Lubelski, dla Rafała Sadownika, dyrektora festiwalu;
 • 2015-2016 ­­– Certyfikat EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) – międzynarodowej platformy, jednoczącej istotne dla kultury europejskiej festiwale, wyróżniające się wysoką wartością artystyczną;
 • 2013 – Statuetka i dyplom Kapituły Ruchu „Piękniejsza Polska”, za „tworzenie piękna, którym możemy szczycić się przed światem”. Uhonorowani zostali: Rafał Sadownik dyrektor festiwalu oraz Joanna Reczek prezes „Fundacji Sztukmistrze”;
 • 2013 – I nagroda „Złoty Trójkąt Efektywności Briefu” w konkursie „Welcome Festiwal”– Pierwszego Międzynarodowego Festiwalu Marketingu Miejsc, za Najlepszy Projekt w Dziedzinie Budowania Marki Miejsca;
 • 2012 – Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego oraz Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 2012 – Najlepszy Produkt Turystyczny;
 • 2011 – Wyróżnienie na Festiwalu Promocji Miast i Regionów, nagroda „Kryształowa Elka 2011” w kategorii wydarzenie, projekt najlepiej promujący region lubelski;
 • 2011 – Pierwsze miejsce w plebiscycie „Perełka Lubelszczyzny”;
 • 2010 – Główna nagroda w konkursie Polska Pięknieje, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Tytuł Jednego z Siedmiu Cudów Funduszy Europejskich;
 • 2010 – Nominacja do „Złotych Spinaczy 2010” w kategorii PR miejsca, miasta, regionu;
  2010 – Tytuł „Kulturalne Wydarzenie 2010 roku” przyznany przez czytelników Gazety Wyborczej Lublin;

Jarmark Jagielloński

 • 2017 – Medal 700lecia Miasta Lublin dla Karoliny Waszczuk, dyrektora festiwalu
 • 2016 – Nominacja w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Roku 2016;
 • 2015-2016 – Certyfikat EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) – międzynarodowej platformy, jednoczącej istotne dla kultury europejskiej festiwale, wyróżniające się wysoką wartością artystyczną;
 • 2010 – Wyróżnienie w konkursie na najciekawsze wydarzenie folklorystyczne w Polsce „Ludowy Oskar” w kategorii: festiwale, koncerty, imprezy plenerowe;
 • 2009 – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej – Turystyczny Produkt Roku 2009;
 • 2009 – Główna nagroda w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich” w kategorii „Turystyka transgraniczna i międzynarodowa”;
 • 2009 – I miejsce w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego organizowanym przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną;
 • 2008 – Tytuł „Perełka Lubelszczyzny” przyznawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przedsięwzięciom, które istotnie wpływają na zwiększenie atrakcyjności Województwa Lubelskiego;

Wolontariusz Kultury

 • 2017 – Medal Prezydenta Miasta Lublin dla Katarzyny Pudło, organizatorki projektu; 
 • 2012 – Nagroda dla Fundacji „Kultura Enter” w kategorii „organizacji pozarządowych lub grup obywatelskich” dla programu Wolontariusz Kultury. Konkurs objęty był patronatem Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz Narodowego Centrum Kultury;
 • 2011 – Nagroda „Wolontariusza Roku Lubelszczyzny” w ramach konkursu organizowanego przez Centrum Wolontariatu w Lublinie;

Warsztaty Kultury w Lublinie

 • 2017 – Medal 700lecia Miasta Lublin dla Anny Nakoniecznej, koordynatorki pracy programowo-organizacyjnej;
 • 2017 – Medal 700lecia Miasta Lublin dla Grzegorza Rzepeckiego, dyrektora;
 • 2017 – Medal 700lecia Miasta Lublin dla Piotra Zieniuka, kierownika działu organizacyjnego;
 • 2017 – Medal Prezydenta Miasta Lublin dla Tomasza Kulczyńskiego, pracownika działu organizacyjnego;
 • 2017 – Medal 700-lecia Miasta Lublin w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina;
 • 2014 – Dyplom uznania za zaangażowanie w ruch społeczny na rzecz budowy drogi S-17, podejmowanie przedsięwzięć służących poprawie dostępności komunikacyjnej miasta i regionu oraz współudział w kształtowaniu polityki rozwoju Lubelszczyzny od Prezydenta Miasta Lublin;
 • 2014 – Certyfikat w Konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom” od Prezydenta Miasta Lublin oraz Społecznej Rady Seniorów Miasta Lublin;
 • 2013 – Certyfikat w Konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom” od Prezydenta Miasta Lublin oraz Społecznej Rady Seniorów Miasta Lublin;