O nas

Jesteśmy samorządową instytucją kultury Lublina powstałą w efekcie podziału Centrum Kultury w Lublinie. Od 2009 do 2012 roku funkcjonowaliśmy jako filia. Dziś jesteśmy całkowicie samodzielną instytucją kultury Lublina. Działamy pod nazwą Warsztaty Kultury w Lublinie, której charakter wyznacza cele, jakie przed sobą stawiamy. 

Budując nasz program staramy się propagować praktykę „kultury czynnej” tworząc ofertę dla odbiorców indywidualnych, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym, poszerzając jednocześnie swoją wiedzę.

Zależy nam na długofalowych programach rozwoju, opartych na wspólnocie lubelskich operatorów i odbiorców kultury, działających razem i wspierających się wzajemnie.

Nawiązując kontakty krajowe i europejskie poznajemy już wypracowane, najbardziej efektywne dla kultury, metody animacji i edukacji, a poprzez analizę lokalnych potrzeb przenosimy najlepsze wzorce na grunt Lublina. Swoimi lubelskimi doświadczeniami i metodami chcemy się natomiast dzielić ze społecznościami innych miast i krajów Europy ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej.

W centrum naszego zainteresowania leży także użycie nowych technologii dla edukacji kulturalnej i promocji dziedzictwa kulturowego.

Staramy się, aby nasze działania zawsze charakteryzowała wysoka jakość, interaktywność, interdyscyplinarność, innowacyjność, partnerstwo, ewolucyjność.