Raporty i badania

RAPORT 2018

Wpływ Nocy Kultury na sposoby postrzegania i użytkowania przestrzeni miejskiej
Projekt i realizacja badania: dr Aleksandra Kołtun, dr hab. Zbysław Muszyński, prof. UMCS, dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS, Mateusz Stępniak, Małgorzata Klimkowska, Przemysław Głuchowski, Aleksander Zbirański, Łukasz Blechar, Aleksandra Jamioł, Bartosz Kieloch, Aleksandra Kiewel, Albert Łukasik, Justyna Marek, Magdalena Niedbała, Małgorzata Paszkowska-Demidowska, Anastazja Szuła, Tatiana Triapitsyna, Joanna Trembecka
Współpraca: Joanna Wawiórka-Kamieniecka, Sylwia Stelmaszczuk, Paulina Skipirzepa (Warsztaty Kultury w Lublinie), Piotr Szczepański (Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, ASP w Warszawie)
Przygotowanie raportu: Aleksandra Kołtun

RAPORT 2017

RAPORTY CZĄSTKOWE 2017

Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta. Raport końcowy z badania
Copyright © 2017 Warsztaty Kultury w Lublinie
Licencja: Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Wydanie pierwsze, ISBN 978-83-64375-25-5, Lublin 2017
Wydawca: Warsztaty Kultury w Lublinie

Zespół badawczy
Koordynacja projektu: Aleksandra Kołtun
Autorzy raportów badawczych: Ilona Bondos, Aleksandra Kołtun, Marcin Lipowski, Andrzej Stawicki
Realizacja badań terenowych: Mateusz Stępniak, Paweł Banaszczyk, Aleksandra Bocian, Magdalena Galińska, Sylwia Golec, Marcin Jakubowski, Anna Jałocha, Aleksandra Janiec, Piotr Kalicki, Paulina Kalita, Blanka Konopka, Yana Mazhai, Michał Oniszko, Małgorzata Rębisz, Karolina Sobaszek, Dagmara Stępień, Anastazja Szuła, Joanna Trembecka, Grzegorz Zaleski, Aleksander Zbirański, Kamil Zieliński, Wojciech Zirebiec
Recenzenci: dr hab. Waldemar Cudny, dr hab. Magdalena Sobocińska
Autorzy publikacji: Aleksandra Kołtun, Marcin Lipowski, Ilona Bondos, Andrzej Stawicki
Redakcja merytoryczna: Aleksandra Kołtun
Redakcja stylistyczna i korekta: Katarzyna Plebańczyk
Autorzy fotografii: Jakub Bodys, Marcin Butryn, Robert Grablewski, Piotr Jaruga, Krzysztof Mazur, Wojciech Pacewicz, Marcin Pietrusza, Robert Pragnal, Jacek Scherer, Ignac Tokarczyk, Bartek Żurawski
Projekt graficzny: kolektyw kilku.com (Idalia Smyczyńska, Robert Zając)
Skład: Idalia Smyczyńska, Karolina Zaborska

Publikacja powstała w ramach projektu „Wpływ lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta”
Współpraca:
Urząd Miasta Lublin,
Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Zobacz również wideo: