Aleksandra Zińczuk

Z wykształcenia literaturoznawca, teatrolog.  Redaktor naczelna czasopisma internetowego Kultura Enter, którego Warsztaty Kultury są wydawcą.  Zajmuje się popularyzowaniem debaty publicznej, współpracą wydawniczą, kontaktem z pisarzami, tłumaczami i artystami. Szczególnie interesuje ją problematyka relacji międzyetnicznych, trudnej pamięci, polityki historycznej i praw człowieka. Organizuje i prowadzi spotkania autorskie m.in. w cyklu „Wschodni Express”. Współtworzyła program II i III Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego. Od 2007 r. założycielka i członkini licznych organizacji pozarządowych w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Poetka, eseistka,  badaczka historii, kultury i tradycji ustnej pogranicza, aktywista społeczna, dokumentalistka, kuratorka wystaw i instalacji artystycznych, autorka i redaktorka licznych tekstów i wydawnictw poświęconych tekstom z zakresu filozofii kultury, dziedzictwa historycznego, pamięcioznawstwa.  Jej liryki drukowane głównie w kwartalniku literackim „Akcent”. Wiersze znalazły się w kilku antologiach poezji, tłumaczone na język angielski, francuski, litewski, ukraiński. W pracy społecznej i badawczej koncentruje się na wątkach rozliczenia z przeszłością, trudnej pamięci i możliwościach  porozumienia w miejscach objętych konfliktem pamięci ; autorka m.in. projektów „Dom  Pamięci: historia Arnsztajnów”, „Pojednanie przez trudna pamięć. Wołyń 1943″, „Opowieści pogranicza”, „Latający Uniwersytet Historii Mówionej”. W tym celu inicjuje ekspedycje badawcze i podróżuje do krajów z obszaru postsowieckiego.  Organizatorka festiwali i cyklów debat publicznych i spotkań literackich (m.in. Festiwal Brunona Schulza, Modele pojednania, Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej). 
redakcja@kulturaenter.pl