Anna Gładysz-Jasińska

Pracownia Edukacji i Animacji Kultury

Absolwentka historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II (dyplom obroniła w 2010 r.). W latach 2009-2015 zajmowała się działaniami związanymi z popularyzacją i upowszechnianiem sztuki współczesnej, w tym współpracowała przy organizacji takich wydarzeń jak: wystawy „Puls Fotografii (2009), „Siła Sztuki” (2010), „Limes Sztuki” (2010); projekt „Mikołaj Smoczyński i Robert Kuśmirowski – pomiędzy realnością i metaforą” (2011); projekt „Mindware. Technologie dialogu” i wystawa „Mindware. Technologie dialogu-post scriptum” (2011); wystawa „Ars loci-obraz aktualny” (2012), była również kuratorką wystawy „Macierzyństwo…” (2012), a także koordynatorką projektu „Grodzka 5” (2013-2015). Od 2013 pracuje w Warsztatach Kultury w Lublinie w pracowni Edukacji i Animacji Kultury i zajmuje się koordynacją projektów „Dzielnice Kultury”, „Mała Majsternia” itp. Laureatka nagrody „Żurawie – Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne” 2013 r. w kategorii „Asysta”.

a.gladysz@warsztatykultury.pl