Bartłomiej Drozd

Pracownia ds. Kultury Tradycyjnej

Doktor nauk humanistycznych. Obronił pracę doktorską dotyczącą śladów polskiej kultury tradycyjnej Polonii w północnej części Francji.  Od 2009 roku zajmuje się działaniami związanymi z popularyzacją i upowszechnianiem kultury tradycyjnej. Śpiewak z zamiłowania.  Inspirujące są dla niego pieśni ukraińskie, rosyjskie, ale przede wszystkim polskie, zwłaszcza liryka kurpiowska. Jego mistrzem jest Stanisław Brzozowy. Interesuje go zarówno estetyczny jak i duchowy aspekt muzyki. Występował w różnych projektach prezentujących wiejskie pieśni z Europy Środkowo-Wschodniej („Najstarsze Pieśni Europy”, „Wszystkie Mazurki Świata”, Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”). Uczestniczył w badaniach terenowych w Polsce, Białorusi i Francji. W latach 2010-2014 pełnił funkcję prezesa w Fundacji „Muzyka Kresów”, gdzie organizował międzynarodowe festiwale, Letnie Szkoły Muzyki Tradycyjnej i konferencje antropologiczne, etnograficzne i etnomuzykologiczne. Autor kilku publikacji naukowych.  Od 2014 roku pracuje w Warsztatach Kultury przy projekcie Jarmarku Jagiellońskiego jako koordynator modułu rękodzielniczego i asystent ds. programowych.  W wolnych chwilach lektor języka francuskiego.

b.drozd@warsztatykultury.pl