Anna Nakonieczna

Koordynatorka Pracy Programowo-Organizacyjnej

W Warsztatach zajmuje się kontrolą wydatków, pozyskiwaniem środków na projekty realizowane przez Warsztaty oraz ich rozliczaniem. Trenerka Narodowego Centrum Kultury z zakresu pozabudżetowych źródeł finansowania. Absolwentka filologii romańskiej (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz zarządzania i marketingu (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji). Członek zespołu Kultura 2020 przygotowującego aplikację finałową Lublina w konkursie ESK 2016 (zespół ds. finansowych). Nieoficjalna szachowa mistrzyni Warsztatów Kultury.

a.nakonieczna@warsztatykultury.pl