Grzegorz Rzepecki

Dyrektor Warsztatów Kultury.

Pracownik Centrum Kultury od roku 1991. Do 1995 roku był członkiem zespołu Teatru NN, czym się szczyci do dziś. Współtwórca Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca, dyrektor organizacyjny festiwalu w latach 1996-2002. W latach 1996 – 1999 był wydawcą i zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika kulturalnego „Na przykład”. Współtwórca i wydawca „Lubelskiego Informatora Kulturalnego ZOOM” (2004 – 2008). Jeden z inicjatorów i koordynatorów „Nocy Kultury”. Pomysłodawca Jarmarku Jagiellońskiego i jego pierwszy dyrektor (2007 – 2009). Inicjator i koordynator wielu innych projektów, m. in.: Planeta Lublin, Sylwester na Placu Litewskim, działalność Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim. Laureat Nagrody Prezydenta Lublina za upowszechnianie kultury w 2008 roku. Członek zespołu Kultura 2020 przygotowującego aplikację finałową Lublina w konkursie ESK 2016 (pracownia „wobec wschodu”). Prywatnie mąż i ojciec – z czego jest bardzo dumny. Lubi ludzi, zwierzęta i rośliny.

g.rzepecki@warsztatykultury.pl