Rafał Sadownik

Kierownik Pracowni ds. Kultury i Sztuki Ludycznej

Koordynator organizowanych i współorganizowanych przez Warsztaty Kultury projektów: Carnaval Sztukmistrzów, Festiwal Sztukmistrzów, Urban Highline, Akademia Sztukmistrzów. Absolwent europeistyki, filozofii i kulturoznawstwa. Jeden z założycieli kuglarskiej grupy Sztukmistrze, autor sukcesu Lublina w staraniach o tytuł organizatora European Juggling Convention w 2012 roku. Założył i prowadzi Pracownię Sztuk Fizycznych. Wiceprezes Stowarzyszenia SZTUCZNE. Aktor kilku teatrów: Eventual, Blagaistyczny, Provisorium i Kompania Teatr, Improteatr. Członek zespołu Kultura 2020 przygotowującego aplikację finałową Lublina w konkursie ESK 2016 (zespół „kultura szeroka”). Od czasów studiów zgłębia tematykę gier i zabaw, ostatnio tradycyjnych – w roku 2009 zorganizował Mistrzostwa Polski Palanta Sportowego.

r.sadownik@warsztatykultury.pl