Agata Will

Pracownia Edukacji i Animacji Kultury

W Warsztatach Kultury zajmuje się realizacją inicjatyw lokalnych, działań edukacyjnych, społeczno – kulturalnych oraz współpracą międzynarodową. Jest kuratorką programu rezydencji artystycznych i badawczych Laboratorium Sztuki Społecznej. Odpowiada za kontakty z siecią Trans Europe Halles oraz tworzy lokalne i międzynarodowe sieci współpracy kulturalnej (Nataša – Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego dla Kultury). Była koordynatorką takich projektów jak: Europe Grand Central (2015 – 2017), Connected by the Border (2012), Noc Kultury (2007 – 2012), Festiwal Kultury Iberyjskiej „Fiesta Alegría” (2008 – 2011) i Wolontariusz Kultury (2010 – 2011). Współpracowała nad realizacją projektów: Kongres „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” (2011 – 2015), L2 – potęgowanie kultury Lublina i Lwowa (2010). Z wykształcenia iberystka (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej), menadżerka kultury (Uniwersytet Warszawski, Europejski Dyplom Zarządzania Projektem Kulturowym).  Członek zespołu Kultura 2020 przygotowującego aplikację finałową Lublina w konkursie ESK 2016, w ramach którego tworzyła innowacyjny „Program Wolontariusz Europejskiej Stolicy Kultury – Lublin2016” oraz projekt współpracy kulturalnej “Lublin w dialogu z Hiszpanią”. Współpracuje z Fundacją Teren Otwarty. Poliglotka, entuzjastka kultury krajów śródziemnomorskich, historii sztuki. Uwielbia podróże i spotkania z ludźmi.

a.will@warsztatykultury.pl