Agnieszka Wojciechowska

Kierowniczka Pracowni Kultury Aktualnej

Koordynatorka projektów: „Inkubator Animacji Kultury”, „Miasto Movie”, „Book it – kilka zdań o muzyce” oraz „Magiczna Latarnia”. Z wykształcenia animatorka i menedżerka kultury (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), specjalistka od PR-u (Uniwersytet Warszawski). Członek zespołu Kultura 2020 przygotowującego aplikację finałową Lublina w konkursie ESK 2016 (zespoły „przemysły kreatywne”, „komunikacja społeczna i promocja”). Od 2007 roku związana z Centrum Kultury w Lublinie. Wcześniej stała współpracowniczka „Gazety Wyborczej”, specjalizująca się w tematyce kulturalnej oraz redaktor katalogów festiwali filmowych. Ma bogate doświadczenie gastronomiczne (od kelnera do menadżera), a praca za barem do późnych godzin nocnych nauczyła ją cierpliwości i dystansu do życia. Lubi wyzwania, a jeszcze bardziej lubi osiągać cele, jakie sobie wyznaczyła. Nałęczowianka z urodzenia. Lublinianka z wyboru. Kinomanka z zainteresowania. Nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa!

a.wojciechowska@warsztatykultury.pl