Piotr Zieniuk

Kierownik Działu Organizacyjnego

Animator i menedżer kultury, współtwórca Warsztatów Kultury,kierownik działu organizacyjnego. Przez 7 lat był kierownikiem programowym Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika literackiego „Ponadto” i Akademickiego Miesięcznika Kulturalnego „Spinacz”. Od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi (m.in. Niezależne Zrzeszenie Studentów, Stowarzyszenie Rozstaje Europy, Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza, Fundacja UMCS, Fundacja Transkultura). Obecnie pełni funkcję prezesa Fundacji Kultura Enter. Autor i koordynator wielu projektów kulturalnych i społecznych (m.in. Festiwalu Ogrody Piosenek, Planeta Lublin, Międzynarodowe Dni Filmu Dokumentalnego „Rozstaje Europy”, Spotkajmy się: Inny nie znaczy obcy, Jarmark Jagielloński). Członek zespołu Kultura 2020 przygotowującego aplikację finałową Lublina w konkursie ESK 2016 (zespół „komunikacja społeczna i promocja”). W swojej pracy doskonale łączy wizję artystyczną z pragmatyzmem. W 2008 roku otrzymał za działalność animacyjną nagrodę artystyczną miasta Lublin.

p.zieniuk@warsztatykultury.pl