Odszedł Ołeh Łyszeha

thumbnail

Z przykrością dowiedzieliśmy się o śmierci Ołeha Łyszehy, ukraińskiego poety i prozaika.

Ołeh Łyszeha urodził się w 1949 r. w Tyśmienicy. Był znakomitym poetą, prozaikiem oraz tłumaczem. Studiował anglistykę na Uniwersytecie Lwowskim, wydalony z ostatniego roku studiów za udział w drugim obiegu wydawniczym, w latach 1972­–1988 objęty zakazem druku. Dopiero w roku 1989 wydał tomik poezji Wielki most. Karnie wcielony do wojska, służbę wojskową odbył w Buriacji, gdzie zainteresował się filozofią i literaturą chińską. Ten okres jego życia znalazł odzwierciedlenie w dramacie Druhu Li Bo, bracie Du Fu. Przetłumaczył na język ukraiński utwory m. in. Ezry Pounda, T. S. Eliota, H. D. Thoreau, D. H. Lawrence’a, Marka Twaina, Sylvii Plath. W latach 1997–1998 stypendysta programu Fullbrighta. Opublikował także tomiki Śniegowi i ogniowi (2002), Druhu Li Bo, bracie Du Fu (2010), Wielki most (2012), Zima w Tyśmienicy (2014). Wybór jego wierszy The selected poems of Oleh Lysheha (2000) przetłumaczony przez Jamesa Brasfielda został uhonorowany Nagrodą Amerykańskiego PEN. W Polsce jego wiersze tłumaczyli Ola Hnatiuk, Leszek Engelking, Bogdan Zadura. Uczestniczył jako ekspert w debatach Wschodniego Expressu w ramach 7. edycji Wschód Kultury Inne Brzmienia Art’n’Music Festival w Lublinie. Prowadził styl życia blisko natury, uprawiał garncarstwo i rzeźbiarstwo w drewnie. Zmarł 17 grudnia 2014 r.