Patterns of Europe | Wzory Europy – zapisz się na warsztaty

thumbnail

W październiku startuje nowy projekt Warsztatów Kultury, który ma zapoczątkować w Lublinie długofalowy dialog pomiędzy kulturą ludową a nowoczesnym projektowaniem. Projekt „Patterns of Europe | Wzory Europy” stanowi punkt wyjścia dla kompleksowego myślenia i działania na rzecz ochrony tradycji wzorniczych i rozwijania sektorów kreatywnych w naszym regionie. Największy nacisk kładzie na prezentację konkretnych wytworów powstających na tym styku oraz promowanie filozofii myślenia i metod działania opartych na współpracy międzysektorowej i projektowaniu twórczym.

Działania w projekcie będą przebiegały dwutorowo: obszar dyskusji i prezentacji zakłada korzystanie z najlepszych doświadczeń wypracowanych na całym świecie; obszar edukacji obejmuje szkolenia i warsztaty skierowane do twórców i projektantów. Cykl warsztatów startuje od 25 października, natomiast w dniach 6-7 listopada odbędzie się konferencja „Wzory Europy – dziedzictwo kulturowe a współczesne projektowanie” (szczegółowy program już niebawem).

Celem projektu „Patterns of Europe | Wzory Europy” jest wypracowanie takiego modelu współdziałania, który będzie przynosił wymierne korzyści obydwu sektorom, przy poszanowaniu zasad funkcjonowania każdego z nich oraz praw autorskich twórców i designerów. Chodzi nam zarówno o ochronę materialnego i niematerialnego dziedzictwa Lubelszczyzny (z naciskiem na zachowanie jego autentycznych przejawów przy jednoczesnym osadzeniu w kontekście wymogów współczesnego rynku), jak i przyczynienie się do rozwoju sektora kreatywnego, który, ciągle poszukuje nowych źródeł inspiracji i zakorzenienia w społecznej i ekonomicznej strukturze regionu. Jednocześnie, mamy nadzieję, że w dalszej perspektywie, te “miękkie” efekty przyczynią się do “twardego” wzrostu przychodów w obydwu sektorach.

WARSZTATY DLA PROJEKTANTÓW (brak wolnych miejsc)

Tradycyjne wzornictwo z regionu lubelskiego
25-26 października 2014
prowadzi: Agnieszka Ławicka
więcej informacji>>>
Skuteczna promocja i komunikacja w sektorze kreatywnym
8-9 listopada 2014
prowadzi: Piotr Partyka
więcej informacji >>>
Tworzywo projektowania – od pomysłu do realizacji
15-16 listopada 2014
prowadzi: Jan Stankiewicz
więcej informacji >>>

WARSZTATY DLA TWÓRCÓW LUDOWYCH (zachęcamy do zapisów także projektantów, designerów, uczniów i studentów)

Prawo autorskie w twórczości ludowej
8-9 listopada 2014
prowadzi: Piotr Łada
więcej informacji >>>
Praca metodą projektu
15-16 listopada 2014
prowadzi: Wojciech Goleman
więcej informacji >>>
Jak sprzedawać, aby się nie sprzedać? – twórca ludowy na rynku
22-23 listopada 2014
prowadzi: Agata Etmanowicz
więcej informacji >>>

WARSZTATY MIĘDZYSEKTOROWE (brak wolnych miejsc)
(dla twórców ludowych, projektantów, artystów, uczniów i studentów kierunków artystycznych)

Pierwszeństwo zgłoszeń dla osób, które wezmą udział także w szkoleniu “Tradycyjne wzornictwo z regionu lubelskiego” w dniach 25-26 października 2014.

Wzornik Lubelski – warsztat projektowania graficznego
22-23 listopada 2014
prowadzą: Idalia Smyczyńska i Kamil R. Filipowski
więcej informacji >>>
Pomiędzy formą a użytecznością – dekonstrukcja przedmiotów
29-30 listopada 2014
prowadzą: Anna Kotowicz-Puszkarewicz i Artur Puszkarewicz
więcej informacji >>>
Nie święci garnki lepią – warsztat projektowania ceramiki
6-7 grudnia 2014
prowadzą: Agnieszka Fornalewska, Piotr Skiba, Robert Jehn–Olszewski
więcej informacji >>>
Pamiątka z Lublina – warsztat metodą design thinking
13-14 grudnia 2014
prowadzi: Piotr Wojciechowski
więcej informacji >>>

.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.