Paweł Laufer „Poste restante” w ramach projektu „Grodzka 5”

thumbnail

„Poste restante” (instalacja literacka) jest próbą symbolicznego przywołania pamięci o ludziach, którzy żyli w kamienicy przy ulicy Grodzkiej 5 i historiach, które działy się w labiryncie przejść i klatek schodowych budynku. Aby stało się to możliwe, chcemy tym ludziom i ich historiom zwrócić na chwilę konkretne miejsce – imienne adresy w teraźniejszości, skrzynki pocztowe z nazwiskiem. Rozlokowane na korytarzach i klatkach schodowych budynku przy Grodzkiej 5, staną się alegorią powtórnej obecności minionego. Wewnątrz nich znajdą się listy-kolaże, zrekonstruowane i skomponowane w oparciu o archiwalne nagrania, dokumenty i zapiski dotyczące kamienicy i jej mieszkańców. „Poste restante” jest też wyrazem świadomości tego, że listy wrzucone do skrzynek, nigdy nie trafią do adresatów. Pozostaną niedoręczalne i dopóki pozwolimy im trwać w tym trybie, tak długo będą świadectwem pamięci.

Wystawie towarzyszyć będzie pokaz filmu krótkometrażowego w reż. Marcela Łozińskiego „Poste restante” (2008) (Marcel Łoziński (scenariusz i reżyseria), Jacek Petrycki (zdjęcia), Tomasz Wieczorek (dźwięk), Rafał Listopad (montaż), Małgorzata Jaworska (oprawa muzyczna), Michał Białożej (kierownik produkcji) Dorota Roszkowska, Arkana Studio (Producent). To 14-minutowy dokument opowiadający o losach jednego z miliona listów, które co roku trafiają do Urzędu Niedoręczalnych Przesyłek w Koluszkach. Trafiają tam listy, których adresaci są nie do odnalezienia.

Otwarcie: 17 kwietnia 2014 r. (czwartek) / godz. 17:30 – spotkanie z autorem dzieła / godz. 18:00 – wernisaż / Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a II piętro.

Dzieło dostępne będzie dla zwiedzających od poniedziałku do piątku w godz. 9:30-16:30

Kuratorka: Magdalena Ujma

Koordynacja: Anna Gładysz

Organizator: Warsztaty Kultury w Lublin

Więcej o projekcie „Grodzka 5” >>>

.

Paweł Laufer (ur. 1980) – filozof, pisarz, dziennikarz. Pisze do czasopism polskich i zagranicznych oraz do gazet codziennych. Fundator i prezes Fundacji Open Culture (www.fundacjaopenculture.org) realizującej projekty kulturalne, badawcze, wydawnicze, społeczne i medialne szczególnie we współpracy z partnerami ze Wschodu. Zastępca redaktora naczelnego i redaktor działu wschodniego magazynu „Kultura Enter”. Inicjator cyklu Spotkania „Kultury Enter”. Pomysłodawca i koordynator międzynarodowych projektów artystycznych i badawczych (m. in. wielojęzyczny cykl 7 raportów „Raport o stanie kultury i NGO w krajach Partnerstwa Wschodniego i w Rosji, Trzy polsko-białoruskie numery połączonych czasopism „Partizan” / „Kultura Enter” o sztuce współczesnej Polski i Białorusi). Uczestnik, autor i współautor przedsięwzięć artystycznych m. in.: „O podniesieniu rzeczy zdegradowanej. Kostia Berezin – Mikołaj Mann (1938-1939)” (2009, w ramach cyklu „Sztuka Pamięci”), scena literacka Fort Missi (Ukraina, Popowycze 2011), „Kostia Berezin – still alive!” (2011), krytyk w „Biurze tłumaczeń sztuki” (2010-2011), „Formy przestrzenne jako centrum wszystkiego” (Elbląg, 2012). Członek zespołu przygotowującego pierwszą i drugą aplikację Lublina w konkursie Europejska Stolica Kultury 2016. Laureat nagrody kulturalnej Radia Lublin „Żurawie” 2009 w kategorii „słowo”. Laureat nagrody Prezydenta Miasta Lublin za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 2009. Autor książek: „Miasto na prowincji” (2004), „Buty Mesjasza. Traktat o podniesieniu rzeczy zdegradowanej” (2010), „Raport o stanie kultury niezależnej i NGO w Białorusi” (2011), (Red.). „Raport o stanie kultury i NGO w Ukrainie” (2012), (Red.). „Rzecz pospolita. Ćwiczenia z oczywistością rzeczy” (w przygotowaniu).

Podziękowania dla:

Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Radia Lublin, Piotra Gduli, Macieja Górniaka, Grzegorza Palucha, Rafała Mięgocia, Wojciecha Dunin-Kozickiego, Małgorzaty Niecieckiej, Sebastiana Maca, Marty Szarzyńskiej, Jakuba Jedlińskiego. 

Dofinansowano ze środków

Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego.

Patron medialny