„Po co nam centra kultury?”

thumbnail

Przez kilka ostatnich miesięcy trwała intensywna debata na temat roli miejskich domów/centrów/ośrodków kultury w ramach projektu Miejskiego Instytutu Kultury „Miejski? Dom? Kultury? Laboratorium Żywej Kultury”. Warsztaty Kultury były partnerem projektu.

Punktami zapalnymi wzbudzającymi największe emocje wśród praktyków kultury były tematy otwartości instytucji kultury, sposób ich zarządzania (w tym relacje z organizatorem, czyli administracją lokalną), możliwości partycypowania lokalnej społeczności w tworzeniu programu, konieczności przemyślenia na nowo działalności kulturalnej, przed którą postawiła nas cyfrowa rewolucja.

Obok uchwyconego w ruchu zapisu dyskusji, wielowątkowej, czasem wewnętrznie sprzecznej w cz. 1 i 2 zebraliśmy również konkretne rozwiązania i materiały warsztatowe dla każdego z poruszanych tematów, a także linki do znakomitych opracowań i wspaniałych instytucji, które chętnie podzielą się wiedzą i doświadczeniem.