Podsumowanie pilotażowej edycji programu „Dzielnice Kultury”

thumbnail

Warsztaty Kultury w Lublinie zapraszają na spotkanie w ramach programu „Dzielnice Kultury – Program Rozwoju Kultury w Dzielnicach Lublina”.

Spotkanie kierowane jest do instytucji kultury; domów kultury i kubów osiedlowych; szkół i innych instytucji oświatowych; ośrodków i centrów aktywności; organizacji kościelnych i związków wyznaniowych; Rad Dzielnic; wyższych uczelni; organizacji, stowarzyszeń i samorządów; studentów oraz kół naukowych; sektora pozarządowego; miejskich i lokalnych grup nieformalnych; podmiotów prywatnych prowadzących działalność kulturalną (np. szkoły tańca, kina, kluby) oraz pozostałych podmiotów prywatnych i wszystkich osób zainteresowanych współpracą przy realizacji programu, działających w obszarze Dzielnic: Ponikwoda, Czechów Północny, Czechów Południowy, Wieniawa, Śródmieście, Stare Miasto, Rury, Za Cukrownią, Wrotków, których jesteśmy operatorem w ramach programu.

gdzie: Trybunał Koronny (sala toastów)
kiedy: 10 grudnia, godz. 17:00

Przewidywany czas trwania spotkania to 1,5 godziny.

Spotkanie będzie dotyczyło podsumowania pilotażowej edycji programu w 2013 r., a także planów programowych na 2014 r. W spotkaniu uczestniczyć będą Michał Karapuda – Dyrektor Wydziału Kultury w Lublinie, Grzegorz Rzepecki – Dyrektor Warsztatów Kultury w Lublinie oraz zespół programowy zaangażowany w projekt z ramienia Warsztatów Kultury w Lublinie.

Pliki do pobrania: