Podsumowanie Wschodu Kultury

thumbnail

850 artystów i 65 tysięcy widzów uczestniczyło w tegorocznej edycji „Wschodu Kultury”. To nowa forma współpracy kulturalnej miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego, zainicjowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Podsumowanie projektu było tematem spotkania ministra z prezydentami Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim, Lublina Krzysztofem Żukiem i Rzeszowa Tadeuszem Ferencem, które odbyło się 18 grudnia br. w siedzibie resortu.


fot.: Jacek Łagowski

„Wschód Kultury” jest rozszerzeniem „Europejskiego Stadionu Kultury”, który w związku z przygotowaniami do EURO 2012 był realizowany w latach 2011-2012 w Rzeszowie, a w 2012 również w Lublinie podczas „Nocy Kultury”. Wpisuje się on w cele, zainicjowanego przez Polskę i Szwecję, Partnerstwa Wschodniego.

Po raz pierwszy na taką skalę trzy miasta: Białystok, Lublin, Rzeszów odkrywają nowe możliwości współdziałania środowisk na rzecz obiegu kultury ponad granicami, wymiany artystycznej i kulturalnej, mobilności artystów i dzieł. Program artystyczny „Wschodu Kultury” opiera się przede wszystkim na inicjatywach lokalnych operatorów kultury i artystów, wymianie projektów artystycznych między miastami, a także wspólnych projektach realizowanych z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego.

W tegorocznej edycji projektu w trzech miastach wzięło udział 850 artystów, którzy wystąpili przed 65-tysięczną publicznością. W Internecie pojawiło się 500 publikacji, w radiu 130 relacji, a w telewizji 60 relacji. Stronę internetową projektu odwiedziło 50 tys. unikalnych użytkowników.