Pomóżmy Ukrainie – zbiórka darów na rzecz potrzebujących

thumbnail

ZBIERAMY PRZEDE WSZYSTKIM CIEPŁĄ ODZIEŻ I BIELIZNĘ (ZWŁASZCZA DLA KOBIET), LEKI PRZECIWZAPALNE I PRZECIWBÓLOWE, ŚRODKI OPARTRUNKOWE, KOCE, ŚPIWORY, ŻYWNOŚĆ Z DŁUGIM TERMINEM WAŻNOŚCI.

ZBIÓRKA PROWADZONA JEST W NASTĘPUJĄCYCH MIEJSCACH:

1) Biura Obsługi Mieszkańców

  • Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Wieniawska 14
  • Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Filaretów 44
  • Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Franciszka Kleeberga 12a
  • Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Szaserów 13-15
  • Biuro Obsługi Mieszkańców Plac Króla Władysława Łokietka 1 (Ratusz)

poniedziałek-wtorek, w godz. 7:45 – 16:45
środa-piątek, w godz. 7:45 – 15:15

2) Caritas Centrala Archidiecezjalna

ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
poniedziałek–piątek, w godz. 9:00-14:00

3) Warsztaty Kultury

ul. Grodzka 5a
poniedziałek – piątek – w godz. 9:00-17:00

4) Centrum Kultury w Lublinie

ul. Peowiaków 12

5) Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza

Al. Warszawska 71
cały tydzień, w godz. 13:00 – 21:00

6) Sieć sklepów Stokrotka na terenie całego Lublina
W specjalnych punktach na terenie sklepów zbierane będą produkty z długim terminem ważności.

31 stycznia (piątek), od godz. 15:00
w dniach 1-2 lutego 2014r. (sobota – niedziela), w godz. otwarcia sklepów

Dobrowolne datki pieniężne można wpłacać na: 
KONTO PN. „POMOC UKRAINIE”
Pekao S.A. o/Lublin nr 88 1240 5497 1111 0010 5609 5550
Posiadacz rachunku: Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, Al. Warszawska 71, 20-803 Lublin