Prawo do kultury. Nowe obywatelstwo

thumbnail

Serdecznie zapraszamy na debatę „Prawo do kultury. Nowe obywatelstwo”, która odbędzie się w piątek 6 czerwca 2014 roku w  Sali Czarnej Centrum Kultury w Lublinie o godz. 18.30.

Prawo do kultury: nowe obywatelstwo

Debata Prawo do kultury: nowe obywatelstwo jest kolejną z cyklu spotkań organizowanych w Polsce przez Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z Wrocławiem- Europejską Stolicą Kultury 2016. Celem tej wspólnej inicjatywy jest wpisanie Prawa do kultury do Protokołu Dodatkowego Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (EKPC) Rady Europy z 1950 r. Konwencja ta posiada zapisy o wolności słowa oraz prawo do nauki. Wpisanie Prawa do kultury do EKPC może stanowić krok milowy w tworzeniu nowej legislacji w Europie. Współczesny Europejczyk (z obywatelstwem narodowym i europejskim zarazem) staje często przed wyborami aksjologicznymi. Wtedy z pomocą przychodzą mu prawa człowieka jako fundamentalny kodeks wartości.

Debata ma w pierwszym rzędzie zainspirować do refleksji na temat tego, czy dziś w Polsce spotykamy przypadki braku dostępności do kultury, bądź rażące przykłady naruszania przestrzeni wolności twórczej oraz jak sobie z taką sytuacją radzimy. Ma również pobudzić do krytycznego myślenia na temat ewentualnych niedociągnięć władzy państwowej i samorządowej w zakresie wykonywania obowiązków ustawowych, jakim jest zapewnienie każdemu obywatelowi należytego dostępu do kultury. W drugiej kolejności debata może stać się doskonałą okazją do zdeklarowania poparcia na rzecz popularyzacji inicjatywy Prawa do kultury wśród mieszkańców Lublina, młodzieży, studentów, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Włączając  się w naszą akcję, wszyscy możemy przyczynić się do tego, że Wrocław Europejska Stolica Kultury 2016 stanie się liderem zmian kulturalnych w Europie.

GDZIE: Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12
KIEDY: piątek, 6 czerwca 2014,  godz. 18:30

Paneliści:

Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury

Grzegorz Roman, pełnomocnik Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza

dr Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina

dr Anna Kosiński, Instytut Europeistyki, KUL

dr Joanna Hołda, Wydział Kultury, Urząd Miasta Lublin

moderator: Bożena Gierat-Bieroń (NCK)