Prezentacja efektów pracy żeńskich grup warsztatowych Fundacji „Muzyka Kresów”

thumbnail

Prezentacja efektów pracy żeńskich grup warsztatowych, działających przy Fundacji „Muzyka Kresów” w sezonie 2012/2013 (od listopada do czerwca).

Grupa „lubelska”: Anna Betlejewska, Anna Jurys, Alicja Magiera, Flora Nastaj, Barbara Szymańska, Agnieszka Zachriewicz, Aleksandra Zińczuk.

Grupa „mazowiecka”: Marta Cichy, Aleksandra Duź, Anna Krajewska, Paulina Malarczyk, Weronika Nowacka, Agata Turczyn, Magdalena Zaworska.

Prowadząca zajęcia: Ewa Grochowska

Praca poświęcona była wybranym lokalnym stylom wykonawczym w polskim śpiewie tradycyjnym, oparta na materiale muzycznym z Lubelszczyzny i Polski Centralnej.

Pokaz ma charakter bardziej „work in progress” niż koncertu. Rozpocznie się krótkim wprowadzeniem do specyfiki tych tradycji muzycznych i pracy nad nimi.

11 czerwca (wtorek) 2013, godz. 19.00

Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, Lublin