Kontakt

Dyrektor Artystyczny Festiwalu

Rafał Sadownik
Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
e-mail: rafal.sadownik@sztukmistrze.eu
tel./fax: 81 533 08 18

.

Koordynatorka ds. organizacyjnych

Iwona Kornet
Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
e-mail: iwona.kornet@sztukmistrze.eu
tel./fax: 81 533 08 18

.

Referat ds. Marketingu Miasta
Kancelaria Prezydenta
Urząd Miasta Lublin
e-mail: marketing@lublin.eu
tel. 81 466 19 34

.

www.sztukmistrze.eu