Kontakt

Główny koordynator programu Dzielnice Kultury

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2, 20-112 Lublin
e-mail: kultura@lublin.eu
tel. 81 466 3700

.

Operatorzy programu Dzielnice Kultury:

Anna Gładysz-Jasińska
Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
e-mail: a.gladysz@warsztatykultury.pl
tel. 81 533 08 18

.

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”
ul. Krańcowa 106, 20-320 Lublin
e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl
tel. 81 744 16 38

.

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”
ul. Judyma 2a, 20-716 Lublin
e-mail: info@ddkweglin.pl
tel: 81 466 59 10