Inkubator Animacji Kultury

Innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze stworzone w celu podnoszenia poziomu kwalifikacji pracowników i wolontariuszy sektora kultury w zakresie zarządzania i tworzenia projektów społeczno-kulturalnych. Założenia pracy medialabowej zostały przeniesione na obszar kreowania projektów miękkich oraz nowatorskich rozwiązań dla kultury.

Inkubator Animacji Kultury jest projektem zakładającym stworzenie systemu kształcenia pozaformalnego na kształt studiów podyplomowych. Zależy nam na podniesieniu poziomu kwalifikacji pracowników i wolontariuszy podmiotów działających w sektorze kultury w zakresie zarządzania i przygotowania wydarzeń społeczno-kulturalnych oraz wdrażanie nowych wzorców i standardów w obszarze zarządzania kulturą i animacji kultury.

Inkubator Animacji Kultury stanowi odpowiedź na niedoskonałość systemu kształcenia pracowników sektora kultury, który jest wciąż zbyt mało praktyczny w konfrontacji z potrzebami współczesnego rynku oraz opiera się na tradycyjnych metodach edukacyjnych, które bazują na przekazywaniu wiedzy ex cahtedra.

Mając taką świadomość, chcemy prowadzić nieustanny dialog, łącząc doświadczenia uczestników projektu oraz praktyków wywodzących się z najlepszych ośrodków zajmujących się zarządzaniem w kulturze i realizacją projektów kulturalnych, przedsiębiorców kreatywnych, specjalistów w poszczególnych obszarach związanych z codzienną pracą w sektorze kultury.