Inkubator Animacji Kultury 2015

25 stycznia – 18 kwietnia 2015

Edycja 2015 Inkubatora przewidywała przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów w ramach sześciogodzinnych spotkań weekendowych odbywających się od stycznia do kwietnia 2015 r. 30 uczestników projektu zostało podzielonych na 2 grupy, w ramach których realizowane były poszczególne zajęcia. Kursy zostały ujęte w 12 bloków tematycznych, na które będą składać się poszczególne kursy i warsztaty.

 • Organizacja sektora kultury w Polsce i modele zarządzania (6h) –Stefan Mucha
 • Misja, wizja i strategia (6h) – Agata Etmanowicz
 • Źródła finansowania projektów kulturalnych i warsztat pisania wniosków grantowych (12h) – Wojciech Goleman
 • Trudna sztuka pracy z ludźmi – budowanie zespołu, praca w zespole (6h) – Paweł Krzywicki
 • Rozwój widowni (Audience development) (6h) – Agata Etmanowicz
 • Zarządzanie projektem (6h) – Dariusz Jachimowicz
 • Marketing w kulturze (6h) – Piotr Partyka
 • Sztuka wystąpień publicznych (6h) – Marta Pietrasiewicz
 • Edukacja kulturalna w instytucjach kultury (6h) – Marek Sztark
 • Finansowa i niefinansowa współpraca z biznesem (6h) – Kamila Kujawska-Krakowiak
 • Monitoring i ewaluacja (6h) – Edyta Ołdak
Cykl szkoleniowy rozpoczęły obowiązkowe warsztaty integracyjne dla uczestników.