Adresaci

Projekt zakłada stworzenie systemu kształcenia pozaformalnego na kształt studiów podyplomowych, w związku z czym adresowany jest do osób mających już doświadczenie w pracy w kulturze, pragnących podnieść swoje kompetencje w tej dziedzinie. Wskazana grupa docelowa obejmuje więc osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowy cywilno prawne w różnego typu podmiotach, ale również osoby pracujące jako wolontariusz dla wymienionych wyżej podmiotów, które są w stanie udokumentować taką współpracę.

Projekt przewiduje rekrutację 30 uczestników pracujących później w dwóch 15-osobowych grupach.