Harmonogram

Harmonogram zajęć Grupy 1 :

 • 31.01.2015 – Organizacja sektora kultury w Polsce i modele zarządzania – Stefan Mucha
 • 01.02.2015 – Misja, wizja, strategia – Agata Etmanowicz
 • 14.02.2015 – Źródła finansowania projektów kulturalnych i warsztat pisania wniosków grantowych cz. 1 – Wojciech Goleman
 • 15.02.2015 – Źródła finansowania projektów kulturalnych i warsztat pisania wniosków grantowych cz. 2 – Wojciech Goleman
 • 28.02.2015 – Trudna sztuka pracy z ludźmi – budowanie zespołu, praca w zespole – Paweł Krzywicki
 • 01.03.2015 – Sztuka wystąpień publicznych – Marta Pietrasiewicz
 • 14.03.2015 – Rozwój widowni (Audience development) – Agata Etmanowicz
 • 15.03.2015 – Zarządzanie projektem – Dariusz Jachimowicz
 • 28.03.2015 – Współpraca z biznesem finansowa i niefinansowa – Kamila Kujawska-Krakowiak
 • 29.03.2015 – Edukacja kulturalna w instytucjach kultury – Marek Sztark
 • 11.04.2015 – Monitoring i ewaluacja – Edyta Ołdak
 • 12.04.2015 – Marketing w kulturze – Piotr Partyka

Harmonogram zajęć Grupy 2:

 • 31.01.2015 – Misja, wizja, strategia – Agata Etmanowicz
 • 01.02.2015 – Organizacja sektora kultury w Polsce i modele zarządzania – Stefan Mucha
 • 14.02.2015 – Trudna sztuka pracy z ludźmi – budowanie zespołu, praca w zespole – Paweł Krzywicki
 • 15.02.2015 – Sztuka wystąpień publicznych – Marta Pietrasiewicz
 • 28.02.2015 – Źródła finansowania projektów kulturalnych i warsztat pisania wniosków grantowych cz. 1 – Wojciech Goleman
 • 01.03.2015 – Źródła finansowania projektów kulturalnych i warsztat pisania wniosków grantowych cz. 2 – Wojciech Goleman
 • 14.03.2015 – Zarządzanie projektem – Dariusz Jachimowicz
 • 15.03.2015 – Rozwój widowni (Audience development) – Agata Etmanowicz
 • 28.03.2015 – Edukacja kulturalna w instytucjach kultury – Marek Sztark
 • 29.03.2015 – Współpraca z biznesem finansowa i niefinansowa – Kamila Kujawska-Krakowiak
 • 11.04.2015 – Marketing w kulturze – Piotr Partyka
 • 12.04.2015 – Monitoring i ewaluacja – Edyta Ołdak

————-

 • 12.04.2015 – Test końcowy – bezpośrednio po zakończeniu ostatnich zajęć kursu
 • 18.04.2015 – Zakończenie projektu: podsumowanie, prezentacja projektów przygotowanych przez uczestników, wręczenie certyfikatów