Inkubator Animacji Kultury 2011

2 września do 18 grudnia 2011 

.

W ramach realizacji Inkubatora Animacji Kultury 2011 przeprowadzony został cykl szkoleń i warsztatów dla wyselekcjonowanej grupy odbiorców w ramach 19 ośmiogodzinnych spotkań weekendowych. 30 uczestników projektu zostało podzielonych na 2 grupy, w ramach których zrealizowane zostały zajęcia. Kursy ujęto w 15 bloków tematycznych, na które składały się poszczególne warsztaty:

 • Organizacja i zarządzanie w instytucji kultury
  • Podstawy kierowania organizacją
  • Analiza strategiczna
  • Metody badania rynku kultury (m.in. analiza SWOT i PEST)
  • Planowanie strategiczne
  • Organizacja działań kulturalnych o charakterze lokalnym
  • Wypracowanie pomysłów, planów działania oraz sposobów realizacji przykładowych przedsięwzięć kulturalnych
 • Finansowanie kultury
  • Zasady gospodarki finansowej instytucji kultury
  • Ustawa o finansach publicznych
  • Działalność gospodarcza instytucji kultury/pomoc publiczna
 • Zamówienia publiczne
 • Źródła finansowania projektów społecznych i kulturalnych
 • Tworzenie i zarządzanie projektami społecznymi i kulturalnymi
 • Sponsoring kultury i sztuki w praktyce
 • Zarządzanie zasobami osobowymi
 • Główne założenia marketingu w działalności kulturalnej
  • Komunikacja marketingowa
  • Przygotowanie planu marketingowego
  • Skuteczna promocja – sposoby dotarcia do odbiorców oferty instytucji kultury
  • Public relations
  • E-marketing, e-PR
 • Identyfikacja wizualna instytucji kultury
 • Współczesny design – inspiracje dla sektora kultury
 • Sztuka wystąpień publicznych
 • Polityka kulturalna na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym
 • Przemysły kreatywne
 • Prawo w kulturze
  • Prawo autorskie
  • Organizacja imprez masowych
 • Praca z wolontariuszami oraz metody aktywizacji i motywacji wolontariuszy

Poza szkoleniami i warsztatami realizowanymi w systemie weekendowym, organizowane były również otwarte spotkania z cyklu „dobre praktyki”, na które zapraszane zostały najbardziej znane postacie polskiej kultury (twórcy, animatorzy, dziennikarze, operatorzy kulturalni z najważniejszych ośrodków kultury w kraju). Zaproszeni goście podzielili się z uczestnikami Inkubatora swymi doświadczeniami, co pozwoliło im na poznanie najciekawszych zjawisk zachodzących w sferze kultury.