Inkubator Animacji Kultury 2012

1 wrzesień – 15 grudzień 2012 

W ramach Inkubatora Animacji Kultury 2012 przeprowadzony został cykl szkoleń i warsztatów dla wyselekcjonowanych 30 odbiorców w ramach 19 ośmiogodzinnych spotkań weekendowych dla każdej z 2 grup szkoleniowych.

Kursy zostały ujęte w 14 bloków tematycznych, na które będą składać się poszczególne kursy i warsztaty:

 • Organizacja i zarządzanie w instytucji kultury (16 h)
 • Źródła finansowania projektów społeczno-kulturalnych (8h)
 • Tworzenie i zarządzanie projektami społeczno kulturalnymi (8h)
 • Sponsoring w kulturze i sztuce w praktyce (8 h)
 • Zarządzanie zespołem projektowym/ zasobami ludzkimi (8h)
 • Marketing w kulturze (12 h)
 • E-marketing (4 h)
 • Identyfikacja wizualna instytucji (8 h)
 • Edukacja kulturalna (8 h)
 • Sztuka wystąpień publicznych/ komunikacja medialna (8 h)
 • Polityka kulturalna na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym (8 h)
 • Rozwój widowni (Audience development) (16h)
 • Prawo w kulturze (8h)
 • Praca z wolontariuszami oraz metody aktywizacji i motywacji wolontariuszy (8h)

Cykl szkoleniowy rozpoczęły obowiązkowe warsztaty integracyjne dla uczestników (8h). Uczestnicy mieli możliwość wziąć również udział w zajęciach fakultatywnych z zakresu:

 • Zamówienia publiczne
 • Technologie druku i zasady współpracy z drukarnią
 • Współczesny design
 • Przemysły kreatywne
 • Sztuka negocjacji (z artystami, z drukarnią, z agencją PR, ze sponsorem, ze współpracownikami, z mediami)
 • Media społecznościowe – kurs praktyczny
 • Przygotowanie dobrej dokumentacji wydarzeń kulturalnych – techniki, narzędzia; co można zrobić samemu?; innowacyjne narzędzia; podstawy technik foto/wideo.