Inkubator Animacji Kultury 2013-2014

październik 2013 – styczeń 2014

 

Edycja 2013-2014 Inkubatora przewidywała przeprowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów w ramach spotkań weekendowych odbywających się od października 2013 r. do stycznia 2014 r. Osoby zainteresowane projektem mogły aplikować o przydzielenie do jednej z dwóch 15-sto osobowych grup:

 • Inkubator Animacji Kultury – ogólny kurs dla animatorów i menadżerów kultury, którego tematyka oscylować będzie wokół zasad, możliwości i dobrych praktyk realizowania projektów kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
 • Dzielnicowy Inkubator Kultury – kurs skierowany głównie do pracowników i współpracowników dzielnicowych domów kultury oraz organizacji sprofilowanych na działania w dzielnicach Lublina.
.
Uczestnicy Inkubatora Animacji Kultury przeszli poniższy program szkoleń:
 • Organizacja sektora kultury w Polsce
 • Zarządzanie w kulturze – modele zarządzania dla różnych podmiotów sektora kultury
 • Misja, wizja i strategia cz. 1
 • Misja, wizja i strategia cz. 2
 • Jak przelać pomysł na papier? Warsztat pisania wniosków grantowych
 • Zarządzanie projektem
 • Źródła finansowania
 • Marketing w kulturze
 • Współpraca z biznesem finansowa i niefinansowa
 • Trudna sztuka pracy z ludźmi – budowanie zespołu, praca w zespole
 • Jak pisać i mówić o kulturze, by dotrzeć do odbiorców?
 • Edukacja kulturalna w instytucjach kultury
 • Rozwój widowni (Audience development)