Kultura jest gdzie indziej

Kultura Jest Gdzie Indziej – Spotkania Otwarte Inkubatora Kultury – podczas spotkań prezentowane były zagadnienia dotyczące jak najszerszego spektrum działań kulturalnych. Były one dostarczać inspiracji, przyczyniając się do nawiązywania przez środowiska lubelskie kontaktów z interesującymi partnerami z Polski i świata.

Kalendarium spotkań:

17 grudnia 2013 – Kolej na kulturę – warsztaty i spotkanie  z Robertem Blasko z niezależnego ośrodka kulturalnego „Stanica” na Słowacji, który został zlokalizowany w budynkach dawnej stacji kolejowej.

29 listopada 2013 – Małe miejscowości – duża kultura – spotkanie z przedstawicielami Domu Kultury INSPIRO z podkrakowskiej wsi Podłęże oraz pracowni Orange z Czerniejowa