O projekcie

Innowacyjne laboratorium ideowe i twórcze stworzone w celu podnoszenia poziomu kwalifikacji pracowników i wolontariuszy sektora kultury w zakresie zarządzania i tworzenia projektów społeczno-kulturalnych. Założenia pracy medialabowej zostały przeniesione na obszar kreowania projektów miękkich oraz nowatorskich rozwiązań dla kultury.

Dzięki dostarczaniu najbardziej aktualnych danych na temat sektora kultury oraz budując płaszczyznę wymiany poglądów i doświadczeń, Inkubator daje możliwość rozwoju osobom aktywnym i kreatywnym w obszarze kultury. Ma też za zadanie zachęcać uczestników do większej mobilności zawodowej oraz działania międzysektorowego, a także stymulować proces zmian w instytucjach kultury.

Inkubator Kultury składa się z następujących modułów:

  • Inkubator Animacji Kultury – odbywający się raz do roku kilkumiesięczny kurs dla 30 pracowników i wolontariuszy podmiotów działających w sektorze kultury. Regularne weekendowe warsztaty tworzą system kształcenia pozaformalnego zorganizowany na kształt studiów podyplomowych;
  • Kursy Kultury – Otwarte Warsztaty Inkubatora Kultury – to branżowe szkolenia z obszaru kultury skierowane do osób nie uczestniczących w całości projektu Inkubator Kultury. Na każdy z warsztatów prowadzona będzie odrębna rekrutacja;
  • Kultura jest gdzie indziej – Spotkania Otwarte Inkubatora Kultury – podczas spotkań prezentowane będą zagadnienia dotyczące jak najszerszego spektrum działań kulturalnych. Spotkania dostarczać będą inspiracji, przyczyniając się do nawiązywania przez środowiska lubelskie kontaktów z interesującymi partnerami z Polski i świata.