Michał Pawlęga

Szkolenie: Jak przelać pomysł na papier? Warsztat pisania wniosków grantowych

Konsultant i trener zarządzania projektami; certyfikowany trener I stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP); uczestniczył w Komitetach Monitorujących i panelach ekspertów w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego; ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie infrastruktury kultury i dziedzictwa narodowego, asesor wniosków w zakresie kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń oraz wsparciu instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w przygotowaniu i realizacji projektów, przewidzianych do współfinansowania w ramach funduszy zewnętrznych. Konsultant i doradca w zakresie opracowania projektów wielu instytucji publicznych w Polsce, m.in. Urzędu m. st. Warszawy oraz Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki. Prywatnie interesuje się zabytkami transportu szynowego i nowymi ruchami społecznymi. W wolnych chwilach oddaje się działalności pozarządowej: jest sekretarzem Stowarzyszenia Amnesty International Polska oraz członkiem Centrum Inicjatyw UNESCO.