Paul Bourne

Dyrektor teatralny oraz nauczyciel. Jest dyrektorem artystycznym Menagerie Theatre Company w Cambridge.  Związany z Judge Business School (szkołą biznesu na uniwersytecie w Cambridge),  Wyższą Szkołą Handlową w Sztokholmie oraz Moskiewską Szkołą Zarządzania. Ponadto prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości w Aschcroft International Buisness School w Cambridge. Ważnym obszarem jego pracy jest aktualnie współpraca z Fundacją Impact w zakresie programów Rozwoju Widowni.