Paweł Krzywicki

Trener umiejętności interpersonalnych, coach. Absolwent Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkoły Treningu Grupowego, Coachwise EquippedTM – programu akredytowanego w International Coach Federation. Stały współpracownik Stowarzyszenia Szkoła Liderów w Warszawie. Współpracował z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce. Zrealizował ponad 3000 godzin szkoleń z zakresu: rozwijania umiejętności liderskich, budowania efektywnych zespołów, komunikacji interpersonalnej. W pracy wyróżnia go dynamika, wspieranie procesu uczenia się poprzez korzystanie z licencjonowanych systemów facylitacji wizualnej oraz aktywne wykorzystywanie pytań i technik coachingowych.