Wojciech Goleman

Z wykształcenia historyk – studiował historię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i mediewistykę na Central European University w Budapeszcie. Odbył też studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu, Master of Business Administration oraz sieci komputerowych.

W praktyce menadżer projektów dotyczących współpracy międzynarodowej i kultury. Współautor kilku dokumentów strategicznych nt. współpracy polsko-białorusko-ukraińskiej oraz polsko-słowackiej. Specjalista od funduszy unijnych i środków pomocowych, zwłaszcza dotyczących Pogranicza polsko-białorusko-ukraińsko-słowackiego. Przygotowywał, realizował lub uczestniczył jako ekspert w kilkudziesięciu projektach.

Od 2006 r. związany z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice” (od 2007 zastępca dyrektora ds. administracyjnych), gdzie m.in. był odpowiedzialny za realizację projektu „Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach”, obejmującego renowację obiektów kompleksu pałacowego w Gardzienicach i ich adaptację do celów kulturalnych i edukacyjnych.