O festiwalu

Inne Brzmienia Art’n’Music Festival umożliwia spotkanie z najciekawszymi zjawiskami muzycznymi na pograniczu gatunków, tradycji i wpływów kulturowych, oferuje muzykę ambitną, nietuzinkową, poszukującą nowych rozwiązań. To jedno z  najbardziej inspirujących i odkrywczych wydarzeń muzycznych w Polsce, które pozwala usłyszeć w sercu Lublina światowe gwiazdy i muzyczne odkrycia. Inne Brzmienia to nie tylko muzyka. Bogaty i wielowątkowy program obfituje również w wydarzenia dla miłośników ambitnego kina, literatury i sztuki współczesnej, a najmłodsi uczestniczą w przygotowanych specjalnie z myślą o nich Małych Innych Brzmieniach.

Festiwal odbywa się w Lublinie od 2008 roku. Pomysłodawcą i dyrektorem festiwalu był od początku jego istnienia Mirek Olszówka, który odszedł od nas 30 listopada 2010 roku. Spadkobiercy, Miasto Lublin oraz najbliżsi współpracownicy podjęli decyzję o kontynuowaniu istnienia festiwalu w następnych latach. W roku 2013, oficjalnym organizatorem zostały Warsztaty Kultury w Lublinie.

Festiwal jest jednym z wydarzeń lubelskiej odsłony projektu Wschód Kultury, który powstał dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury oraz środowisk twórczych i samorządów wschodniej Polski.

Więcej informacji na stronie: www.innebrzmienia.eu

.

Wschód Kultury to projekt kulturalny integrujący środowiska artystyczne miast Polski Wschodniej (Białegostoku, Lublina i Rzeszowa) i artystów krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy), realizowany przez Narodowe Centrum Kultury oraz trzy wspomniane miasta. Ideą projektu jest wspólne odkrywanie tego, co niepowtarzalne w każdej z kultur, a także wymiana doświadczeń artystycznych. Z biegiem czasu festiwal stał się pomostem włączającym naszych wschodnich partnerów w obieg kultury europejskiej. Przedsięwzięcie powstało dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych,  samorządów wschodniej Polski oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji na stronie: www.wschodkultury.pl