Jarmark Jagielloński 2007

16-19 sierpnia 2007

Atrakcje Jarmarku Jagiellońskiego 2007:

 • stragany i kramy kupieckie
 • warsztaty i pokazy rzemiosła artystycznego oraz ginących zawodów
 • pokazy kuglarskie, występy artystów ulicznych
 • wystawy m.in.:wystawa Trakt Kraków – Lublin – Wilno. Dawniej i dziś
 • występy zespołów folkowych i ludowych z Polski, Ukrainy i Białorusi
 • koncerty m.in. Kwartet Jorgi, Klechdy Pogranicza – reżyseria i wykonanie Fedaracja z udziałem wykonawców z Polski, Ukrainy i Białorusi, Zumba – muzyka gruzińska, Orkiestra p.w. Św. Mikołaja (Polska), a także zespołów folkowych z: Bułgarii, Francji, Litwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Węgier
 • zwiedzanie miasta Śladami Jagiellonów, reżyseria i wykonanie Fedaracja z udziałem wykonawców z Polski, Ukrainy i Białorusi,
 • Turniej rycerski i pokazy bractw rycerskich z Polski i formacji bojowych ze Wschodu
 • inscenizacja Słowiańskiego Grodziska – pokazy średniowiecznego życia grodowego
 • prezentacja i degustacja kuchni regionalnych z Łucka i Lublina
 • panel dyskusyjny pt. Narodziny miasta Lublina
 • widowisko Ożywienia Kaplicy Św. Trójcy
 • spektakl uliczny Fiesta Płaskorzeźb – Teatr Voskresinnia ze Lwowa
 • zwiedzanie traktu krakowsko-wileńskiego w Lublinie

Wydarzenia towarzyszące:

 • spotkanie Zachód–Wschód pt. Wielkie jak lubelskie jarmarki
 • Kino pod Gwiazdami – przegląd filmów Jana Jakuba Kolskiego – „Pogrzeb kartofla”, „Pograbek”, „Jańcio Wodnik”, „Cudowne miejsce” oraz „Grający z talerza”
 • Wystawa Kamila Kuskowskiego pt. „MuzeuM”