O festiwalu

Jarmark Jagielloński kusi oryginalną sztuką ludową i pięknym rękodziełem, jednoczy ludzi, którzy dzielą się swoją pasją, przeplata tradycję ze współczesnością i zabawę z edukacją. To spotkania, opowieści, wystawy, spektakle, warsztaty, koncerty i słynne już potańcówki pod gwieździstym niebem. Podczas Jarmarku uliczki Starego Miasta zapełniają się straganami, na których swoje wyroby prezentują zaproszeni artyści i rzemieślnicy z Polski, Ukrainy, Słowacji, Białorusi i Litwy. 

Jarmark Jagielloński to:

Jarmark Jagielloński nawiązuje do tradycji historycznych jarmarków organizowanych w XV i XVI wieku w Lublinie, na które przybywali licznie kupcy i artyści z wielu części dawnej Rzeczypospolitej i Europy, a więc do tradycji Jagiellońskiego „Złotego Wieku”, czasów, w których Lublin i Ziemia Lubelska rozkwitały jako wielokulturowy ośrodek multietnicznego państwa. Łączy wartości kultury tradycyjnej i propagowanie dorobku regionalnych grup etnicznych i religijnych, zarówno w sferze materialnej jak i niematerialnej, z wymogami nowoczesnego produktu kulturalno-turystycznego.

Jarmark Jagielloński powstał w roku 2007, jako projekt europejski promujący wspólne dziedzictwo Wschodu i Zachodu. Od czasu pierwszej edycji Jarmarku została zbudowana stabilna platforma współpracy pomiędzy środowiskami sztuki tradycyjnej Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy. Rozwijając z roku na rok lubelski Jarmark, pragniemy stworzyć ogólnoeuropejską sieć współpracy, wymiany doświadczeń i promocji kultury tradycyjnej. Czerpiąc z doświadczeń innych krajów na polu ochrony i propagowania dziedzictwa kulturowego chcemy, aby poza ochroną muzealną sztuka tradycyjna stała się pełnoprawnym kreatorem kultury i sztuki współczesnej.

Tygiel artystów i kultur (bo tak najlepiej można scharakteryzować Jarmark Jagielloński) jest zdolny do przekształcenia różnic kulturowych, społecznych i geograficznych w materiał do projektów współpracy i nowych stosunków. Włączając w wielokulturową społeczność Jarmarku artystów z różnych krajów stymulujemy proces twórczej wymiany i poczucie przynależności do europejskiej wspólnoty kulturowej wszystkich uczestników. Dotychczasowe spotkania artystów podczas Jarmarku zaowocowały nowymi projektami wymiany kulturalnej pomiędzy Ukrainą, Białorusią, Litwą i Polską.

W trakcie Jarmarku kultura tradycyjna prezentowana jest zarówno w swoich formach autentycznych, jak i wzbogaconych współczesnymi elementami artystycznymi, inspirującymi się folklorem. Jarmark poprzez koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty, pokazy rzemiosła i plenery artystyczne w przestrzeni publicznej prowadzi szeroką edukację i promocję kultury tradycyjnej.

Jarmark Jagielloński w roku 2008 został uhonorowany tytułem „Perełka Lubelszczyzny” przyznawanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przedsięwzięciom, które istotnie wpływają na zwiększenie atrakcyjności Województwa Lubelskiego. W 2009 roku otrzymał główną nagrodę w konkursie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich” w kategorii „Turystyka transgraniczna i międzynarodowa” oraz Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej – Turystyczny Produkt Roku 2009.

Więcej informacji na stronie www.jarmarkjagiellonski.pl