Kontakt

Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin
e-mail: sekretariat@warsztatykultury.pl
tel. 81 533 08 18