O projekcie

Projekt stanowi próbę przeszczepienia na grunt polski programu edukacyjnego „Magiczna Latarnia” realizowanego od 21 lat z wielkim sukcesem w Szwajcarii (jest tu już ponad 70 klubów Magicznej Latarni) i 17 innych krajach świata.

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 6-12 lat (uczniów szkół podstawowych) i odpowiada na potrzeby edukacji audiowizualnej bardzo młodego widza, będąc jednocześnie wspaniałą rozrywką.

W obecnym świecie media audiowizualne stanowią najpopularniejszą formę komunikacji. Czy to poprzez internet, telefony komórkowe, czy gry wideo informacje w coraz większym stopniu przekazywana jest za pośrednictwem obrazów. Proces ten jest szczególnie widoczny wśród przedstawicieli młodego pokolenia, dla którego Ten sposób komunikacji jest podstawowym narzędziem poznawczym.

Z drugiej strony współczesna szkoła, opierając się na tradycyjnych formach przekazu, nie kładzie odpowiedniego nacisku na przygotowywanie do odbioru mediów wizualnych, a rodzicom często brakuje narzędzi wspierających edukację pozaformalną w tym obszarze. W rezultacie młodzi ludzie narażeni są na zalew obrazów, nie posiadając podstawowych narzędzi do ich zrozumienia.

Przewidziane w ramach projektu działania stanowią próbę odpowiedzi na te problemy.

Głównym celem projektu jest zachęcenie młodego widza do odkrycia kina jako atrakcyjnej formy sztuki. A nacisk położony jest przede wszystkim na przekazanie emocji wiążących się z oglądaniem filmu na wielkim ekranie.

Program Klubu Magicznej Latarni dostarcza dzieciom narzędzia pozwalające na zrozumienie (dekodowanie) oglądanych obrazów. Młodzi filmoznawcy kształcą dzięki temu umiejętności odbioru sztuk audiowizualnych a także przekazów multimedialnych, niezbędną w codziennym życiu. Mogą też stać się aktywnymi i świadomymi twórcami takich przekazów.