Zdjęcia

  • Spotkanie Polskie Stolice Kultury - Jak wykorzystac ich potencjal kulturalny

Inauguracja

Magiczna Latarnia | Flip i Flap

Magiczna Latarnia - Flip i Flap fot. Przemysław Twardowski

Magiczna Latarnia | Azur i Asmar

Magiczna Latarnia | Azur i Asmar fot. Ignac Tokarczyk

Magiczna Latarnia | Biała grzywa i Czerwony balonik

Magiczna Latarnia | Biała grzywa i Czerwony balonik fot. Marcin Butryn