Miasto kryzysu

Wiosenna odsłona cyklu Miasto movie poświęcona będzie zagadnieniu kryzysu, rozumianego zarówno jako ten materialny, ekonomiczny, jak i kryzysowi wartości i zasad rządzących miejskimi społecznościami. Będziemy starać się uchwycić to zjawisko w różnorodnych gatunkowo i stylistycznie obrazach, ukazując kryzys m.in. przez pryzmat najbiedniejszych warstw społecznych z różnych regionów świata, ale też przyglądając się kręgom wielkiej finansjery z Wall Street. Przyjrzymy się kategorii kryzysu w sztuce, ale też dewaluacji przyjętych norm społecznych. Kolejnym wątkiem będzie kryzys w rodzinie, problem tożsamości, konflikty wewnętrzne i niepokoje towarzyszące współczesnemu człowiekowi. Samo kino do zjawiska kryzysu też odnosić zwykło się dwojako. Z jednej strony film jako sztuka potrzebuje niezbędnego budżetu, wsparcia i mecenatu, co w czasach kryzysu staje się palącym problemem. Z drugiej wszelkie sytuacje kryzysowe są i były wielokrotnie doskonałym stymulatorem dla twórców, budząc w nich pokłady uśpionej kreatywności. Nierzadko słynne arcydzieła w historii kinematografii powstawały właśnie w warunkach niesprzyjających, jak choćby kino gangsterskie lat 30. XX wieku i okresu wielkiego kryzysu w Stanach, czy kinematografia Europy Środkowo-Wschodniej czasów komunistycznej cenzury.

Kwiecień 2018
4 kwietnia 2018, godz. 19.00 – „Ja, Daniel Blake”, reż. Ken Loach, czas 100’, 2016 r.
11 kwietnia 2018, godz. 19.00 – „Big Short”, reż. Adam McKay, czas 130’, 2015 r.
18 kwietnia 2018, godz. 19.00 – „Aż do piekła”, reż. David Mackenzie, czas 102’, 2016 r.
25 kwietnia 2018, godz. 19.00 – „Manifesto”, reż. Julian Rosefeldt, czas 95’, 2015 r.

Maj 2018
9 maja 2018, godz. 19.00 –„Ucieczka z piekła” reż. Cary Fukunaga, czas 96’, 2009 r.
16 maja 2018, godz. 19.00 – „Zakładnik z Wall Street”, reż. Jodie Foster, czas 98’, 2016 r.
23 maja 2018, godz. 19.00 – „Żądza bankiera”, reż. Costa-Gavras, czas 113’, 2012 r.
30 maja 2018, godz. 19.00 – „Lewiatan”, reż. Andriej Zwiagincew, czas 140’, 2014 r.