Miasto – marzenie

Pierwszy cykl tematyczny

Miasto marzenie – miasto jako bohater lub jeden z bohaterów opowieści filmowej, portret miasta ukazany nieco onirycznie, przez pryzmat wyobraźni i emocji reżysera. Pokażemy filmy starające się ukazać (czasem z sentymentem i nostalgią) unikalny, właściwy danemu miastu klimat, atmosferę czy nastroje w nim panujące. Dzieła, w których autorzy wykorzystali architekturę danego miasta, umieszczając w niej swoje historie.

Program cyklu: